"אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש שבתי בבית ה כל ימי חיי".-הנחת אבן פינה לביה"כ

ביום ראשון ח' באלול ,זכינו בחסדי שמים, להניח אבן פינה לבית כנסת קבע בשומריה.
עשור לשריפת בתי הכנסת בגוש קטיף, ועשור לפתיחת התלמוד תורה בעיר האמונה גם בח' באלול.
לצפייה בתמונות נוספות לחץ כאן