בביה"ס לבנות התקיים ביום שישי מעמד זכר להקהל.

בפתיחת הטקס הוצגה הצגה שנכתבה במכון המקדש על נער העולה לירושלים ופוגש נער כהן המתעתד לתקוע בשופר במהלך המעמד. בהצגה נסקרו העניינים העיקריים הנוגעים לטקס הקהל.
אחרי ההצגה כבדונו רב ביה"ס ,הרב דרור אריה, ורבני הישובים- הרב נח ויז'ונסקי והרב קובי לוין אשר הביאו לבמה המקושטת ספר תורה בליווי שופרות (בהם תקעו הרב יובל גבריאלי והרב מכלוף אדרי יחד עם הרבנים).
הרבנים הסבירו מעט את המעמד והרב דרור אריה קרא בתורה את פרשת שמע. בסיום הקריאה קיימנו קבלת עול מלכות שמיים( כמו במניין אמיתי בבית הכנסת) והרב עבר עם ספר התורה בין הבנות כדי לאפשר להן לתת לו נשיקה.
המעמד היה מרומם ומרגש. נזכה בע"ה לעלות עוד השנה לבית המקדש ולהשתתף במעמד האמיתי.
זכר להקהל בי"ס בנותזכר להקהל בי"ס בנות