מוסדות חינוך

מוסדות-חינוךבשומריה שלושה מוסדות חינוך מעבר למעונות היום וגני הילדים.
המטרה המרכזית של כלל המוסדות היא להאהיב על הילדים את חיי התורה וההלכה. לחבר אותם להוראות חז"ל ותלמידי החכמים בדורנו, ולהיות קשורים לעם ישראל ולארץ ישראל ללא תנאי , אלא להיות פועלים בתוך המהלך האלוקי של שיבת עם ישראל בארץ ישראל .
תלמוד תורה עצמונה- הוקם עוד בחבל ימית ומהווה נדבך יסוד לחיי הישוב בכל מקום שהוא. בני הישוב ובנים הבאים מישובים סמוכים מקבלים את ערכי התורה והקשר הנפשי והבסיסי לעם ישראל וארץ ישראל. במשך שנים רבות פעל התלמוד תורה בתוך קרוואנים, עד שהושלם בניית המבנה המרכזי בשנת תשס"ב בגוש קטיף. לא זכינו לפעול שנים רבות במבנה, והוא חרב יחד עם כל גוש קטיף. התלמוד תורה הוקם מחדש שלושה שבועות לאחר הגרוש ב"עיר האמונה". תלמידים הגיעו מירושלים בכל יום כדי להמשיך וללמוד בתלמוד תורה. קול התורה לא נפסק , והבל פיהם של תינוקות של בית רבן המחזיק את כלל עם ישראל בכל עת ובוודאי על ארצו, נמשך ונמשך. המבנה הראשון הקבוע שהוקם בחבל לכיש המתחדש היה מבנה התלמוד תורה. בשנת תשס"ט נחנך התלמוד תורה מחדש על ידי ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו.
מנהל התלמוד תורה- הרב יובל.
בית הספר לבנות הוא החלק המשלים של התלמוד תורה. הבנות שוקדות על תלמודם ומחנכות לאהבת תורה . תוכנית הלימודים בשתי בתי הספר כוללת את מקצועות הקודש ברוב שעות היום, ומקצועות כלליים בהתאם לדרישות בכלל מערכת החינוך הישראלית.
מנהלת בית ספר לבנת- עדינה.
ישיבה לצעירים שומריה.
בשנת תשס"ט הרב ראובן נתנאל -רב הישוב בגוש קטיף הקים ישיבה לצעירים . הילדים לומדים בישיבה לאהוב את חיי ההלכה , ללמוד תורה בשקדנות ולשמש תלמידי חכמים . שנות הלימוד הם מכיתה ט' ועד ליב'.
תוכנית הלימודים בעיקרה היא על טהרת לימודי הקודש. התלמידים לומדים ונבחנים במקצועות הבגרות בהתאם לדרישות ולמקובל בתוכנית הלימודים של משרד החינוך.