קליפ יום העצמאות תש"פ – נוער עצמונה שומריה

מצורף קישור לקליפ

ת ה נ ו  !!