משאית-גדש-חדשות

קציר תירס לתחמיץ משדות שומריה

בימים אלו קצרנו את  התירס בשדות שומריה.
התירס מיועד למזון לפרות שומריה.
ונשמר במאגרי מזון ברפת.